ΘΕΙΟ ΠΥΡΙΤΙΚΟ ΚΑΛΙΟ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Θρέψη:

  • Ενισχύει τη φωτοσύνθεση, τη γονιμότητα της γύρης, την καρπόδεση και την κυτταροδιαίρεση.
  • Βελτιώνει την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων (γεύση, χρώμα, άρωμα, θρεπτικά πυκνότητα κ.α) και αυξάνει την απόδοση.
  • Αυξάνει τα Brix στον καρπό ( βιταμίνες, μέταλλα, πρωτεΐνες και σάκχαρα). Βελτιώνει τη μετασυλλεκτική διατηρησιμότητα των καρπών.

Προστασία:

  • Ενισχύει την αντοχή των φυτών/καρπών στον παγετό, στην ξηρασία, στον καύσωνα και στο ηλιόκαμα (αβιοτικοί παράγοντες).
  • Ισχυροποιεί την άμυνά τους σε Ασθένειες (ωϊδια κ.α), Έντομα (αλευρώδεις, θρίπες, αφίδες κ.α), και Τετρανύχους - ιδίως όταν εφαρμόζεται σε προγράμματα ολοκληρωμένης καταπολέμησης εχθρών & ασθενειών (IPM).